képzések

Válás és újjászületés trénerképzés

Tájékoztató
a Válás és újjászületés tréner- és válásterapeuta képzésről

A válást követő életszakaszban történő egyéni és csoportos segítségnyújtáshoz eszközöket, gyakorlatot és szakmai támogatást nyújtó képzéseink négy egymásra épülő szakaszra oszthatók.

1.
Saját élmény csoport

2.
Csoportvezetői alapképzés (alapozó tréning)

3.
Gyásztanácsadói továbbképzés

4.
Válásterapeuta specifikáció

1.
A saját élmény csoportról

Időtartama: 36 óra.
A tanulás leghatékonyabb módja tapasztalataink elemző feldolgozása. Saját veszteségünk feldolgozása és az ebben kapott segítség hatásának személyes megtapasztalása a mögötte álló rendszer motivált megismerésének feltétele, de enélkül az sem dönthető el, hogy szeretnénk-e elsajátítani azt, amiről nem tudjuk, hogy milyen. Ez az oka annak, hogy a Válás és újjászületés csoporton való részvétel – méghozzá azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljon saját saját válásunk/szakításunk veszteségének feldolgozásához – elengedhetetlen ahhoz, hogy a következő lépésről érdemben dönthessünk, illetőleg megléphessük.

Olyan VÚ csoport, amiből még csatlakozni lehet a májusban induló alapozó tréninghez, jelen sorok írásakor (április 5-én) már csak egy indul, ennek napjai április 21. szombat, 29., május 6. és 13. vasárnap. További információk itt olvashatók.
Mivel a csoporton való részvétel feltétele egy egy órás orientációs interjú, ajánljuk, hogy, aki úgy dönt, hogy belevág – vagy legalább az előzetes konzultációt megkockáztatja –, soron kívül jelentkezzen. A mérlegelés során azt is érdemes figyelembe venni, hogy a saját élmény csoportra való jelentkezéssel senki nem a képződéséről hoz visszavonhatatlan döntést, csupán arról, hogy kipróbálja a saját bőrén, hogy miről is van szó. Jelentkezés az előzetes beszélgetésre ugyanitt.

2/A.
A csoportvezetői képzés alaptréningjéről (alapozó tréning)

Időtartama: 50 óra.
Az alapozó tréning három hétvégét ölel fel. Jelentheti az első lépést a VÚ csoportvezetővé válás felé is, de alapul szolgál az egyéni tanácsadók továbbképzéséhez is. Aki csoportvezetőként (is) szeretne tevékenykedni, az az alapozó tréning után hospitál, majd szupervízióval támogatott egyéni csoportvezetésbe kezd, eközben munkáját írásban is dokumentálja, és eredményes vizsgát követően önálló VÚ tréneri cím használatára jogosító szerződést köthet a márkatulajdonosokkal. Az egyéni tanácsadói képesítés megszerzését választható jelölt részt vehet a következő (3-4.) programokon ezután, vagy – ha nem kíván csoportvezetővé válni – ehelyett, de nem kizárt a párhuzamos tanulás se.

Időpontok:
A 2018. őszi alapozó tréning időpontjai:
2018. szeptember 29-30.; október 13-14.; október 27-28. Időtartama 50 óra.

Program:

Önsegítő/támogató csoportok és működési mechanizmusuk, a VÚ elhelyezése e csoportok rendszerében.
A Válás és újjászületés csoport gyakorlatainak elemzése, alkalmazása,
és tréneri oldalról történő gyakorlása.
Nehézségek, veszélyek a csoportban.
A csoportvezetés nehézségei és azok megoldása.
A gyász lélektana.
Csoportdinamikai alapismeretek:
Szerepek, normák, interakciók, indulatáttétel.
A csoportfejlődés fázisai. Védekező mechanizmusok.
Szakirodalmi prezentációk a résztvevők közreműködésével.
Szituációs gyakorlatok.
Csoportszervezés, tagtoborzás, marketing és online marketing alapismeretek,
keresőoptimalizálás, tartalommarketing, szövegírás, sales oldalak..
Hogyan tovább? Személyes tervezés.

A VÚ trénerképző kiképző trénerei, és előadói:

Singer Magdolna, a Válás és újjászületés alapítója, kiképző tréner, a VÚ márka tulajdonosa
Haas György, a sétáló coaching hazai elindítója, kiképző tréner, a VÚ márka társtulajdonosa
Kánya Kinga, szociológus, gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület alelnöke
Nagy Tímea, webszövegíró, tartalommarketing szakértő [tartalommarketing slideshow]

Itt jelentkezhetsz a májusban induló trénerképzőre.

2/B.
A csoportvezetővé válás további moduljai

A két alapmodul elvégzését követően a képzés két irányban folytatható. Egyik az egyéni támogatást nyújtó válási tanácsadó/válásterapeuta képesítés megszerzése, másik a jelöltből önálló csoportvezetőként dolgozó VÚ tréneri minősítés megszerzése. A két képesítéshez szükséges képzési modulok párhuzamosan is elvégezhetők.

Az egyéni irány felé indulók képzési programjait a következő két (3. és 4.) pont tartalmazza.
Az önálló csoportvezetés felé haladni kívánók számára a következő lépés a hospitáció (egy VÚ saját élmény csoport kísérése a vezető segítőjeként, obszervátorként, egyes gyakorlatok vezetésének a menet közben élőben történő kipróbálásával). Második lépés a szupervízió (amikor már saját csoportot vezet, de szupervíziós támogatással). Eközben nyílik lehetőség a hospitált trénerek munkacsoportjához való csatlakozásra. A csoport célja a folyamatos tapasztalatcsere, a tapasztalatok elemző feldolgozásának támogatása, a munka során adódó fejlesztési ajánlások megvitatása, a promóciós tevékenység összehangolása, összességében a munka hatékonyságának javítása. A tréneri közösség tagjai havi rendszerességgel találkoznak. Az aktív VÚ tréneri tevékenység feltétele, hogy a csoportvezetők a stábmegbeszéléseken legalább negyedévenként egyszer részt vegyenek (A kapcsolattartás a találkozók között online felületen történik.)

3.
Gyásztanácsadói továbbképzés

Időtartama: 80 óra.
A gyásztanácsadó képzés a Napfogyatkozás Egyesület által szervezett 80 órás, akkreditált továbbképzés. Az Egyesület olyan segítő foglalkozású, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek számára dolgozta ki továbbképzését, akik munkájuk során haláleset vagy más veszteség miatt gyászoló emberekkel találkoznak és szeretnének hatékonyabb segítséget nyújtani számukra. Mint tudjuk, a válás is gyásszal járó, súlyos veszteség. A továbbképzésen a témában jártas legkiválóbb szakemberek adnak elő, és a Polcz Alaine által életre keltett, immár több mint 20 évre visszatekintő Napfogyatkozás Egyesület pedig nemcsak a minőségi oktatásra garancia, de az ott szerzett tanúsítvány értéke is megkérdőjelezhetetlen. A gyásztanácsadó képzésre jelentkezés feltétele a VÚ alapozó tréning moduljának elvégzése, amely kiváltja a tanácsadói képzés első modulját, a gyászcsoportvezetői képzést. Bővebb információ itt olvasható.

4.
Válásterapeuta képzés

Időtartama: 36 óra.
A képzésre, első ízben a 2018 őszén induló gyászterapeuta továbbképzés befejezését követően kerül sor. A szakosító modul célja, hogy a Napfogyatkozás Egyesület tanácsadó képesítése során szerzett ismereteket kiegészítse a válásterapeuta tanúsítvány elnyeréséhez szükséges speciális ismeretekkel. A szakmai színvonalat és az akkreditációs folyamat szervezeti hátterét a bejegyzés alatt álló Válás és Újjászületés Alapítvány biztosítja.

Részvételi díjak

Egységesen 2500 Ft/óra.
Az egyes modulok részvételi díja előre – megállapodás szerint egy összegben vagy részletekben – díjbekérő alapján történő átutalással (vagy pénztári befizetéssel) fizetendő.

Előzmények, szakmai háttér

A válási gyász feldolgozásával kapcsolatos egyéni és csoportos támogatásra történő képzés kidolgozásához és bevezetéshez elsősorban az elváltakkal végzett munkánk tapasztalatai nyújtottak alapot. Egyikünk (György) a nyolcvanas évek végén szerezte az első tapasztalatokat a Robert Weiss bostoni szociológus professzor által jegyzett, Magyaroszágon a Válás lélektana című könyv szerzői által meghonosított, válási szeminárium egyik vezetőjeként. Másikunkat (Magdolnát) húsz évvel később, 2008-ban kezdte foglalkoztatni a válás szakmai oldalról, és 2010-ben dolgozta ki a Válás és újjászületés csoportot. Ebben többek között az is segítette, hogy a Budapest Hospice Ház munkatársaként az ezredforduló óta vezetett gyászcsoportokat, és látva a haláleseti és válási gyász folyamatának közös vonásait, adaptálta és kiegészítette a már ismert eszközök egy részét a válási krízis megküzdésének támogatásához. Szemlélete és annak gyakorlati alkalmazása – sok más között – a Vigasztalódás a gyászban című könyvéből is megismerhető.

Legtöbben tudják – ez a tájékoztató azonban nemcsak a történetet már ismerőknek íródik, így kitérünk rá –: a mi csaknem húsz éven át tartó házasságunk is válással ért véget. Tíz év óta „volt felesége”, „volt férje” vagyunk egymásnak. Az egykori Haas & Singer ma már az exek szövetségét jelöli, ami ebben a témában – válás és újjászületés – kétségtelenül a hitelességet megalapozó transzparenciát is magával hozza. Nem ezért léptünk erre az útra, ez csak a következmény.

György: Négy éve csatlakoztam Magdihoz, először a trénerképzőben (a későbbi alapozó tréningben) próbáltuk meg a társulást – teljes sikerrel –, majd nem sokkal ezután a saját élmény csoport elvégzését követően (akkoriban ezt még csak Magdinál tehettem, de túléltük), hozzákezdtem a saját csoportok megszervezéséhez és vezetéséhez. Az eltelt évek során ketten közel 300 személyt támogattunk csoportokban és számtalan egyéni segítő kapcsolatban is bővítettük a tapasztalatainkat (egyikünk gyásztanácsadóként és mentálhigiénés szakemberként „maratoni üléseken”, másikunk a sétáló coaching keretei között).

A 4 napot vagy 12 estét felölelő Válás és újjászületés csoport vezetésére 2014 tavasza óta tartunk képzést azok számára, akik saját veszteségük feldolgozásához igénybe vették a VÚ csoportot, és szeretnének maguk is trénerekké válni. Már korábban is jelezték páran, hogy a válási folyamatban segítséget igénylők egy része nem a csoportot, hanem az egyéni konzultációkat részesítené előnyben. Eleinte úgy gondoltuk, hogy a pszichológusok, párterapeuták, mentálhigiénés szakemberek „úgyis ellátják” ezt a feladatot. Később kiderült, hogy éppen ezek a professzionális segítők azok, akik a leginkább igénylik szakmai eszköztáruk bővítését. Ekkor kezdtünk el komolyabban foglalkozni a válás/szakítás feldolgozásához egyéni formában segítséget nyújtó módszertani képzés kidolgozásán.

Hamarosan világossá vált a számunkra, hogy mivel a veszteségfeldolgozás legjelentősebb része a gyászmunka, ennek a tanácsadói képzését nem szükséges új szervezeti keretek között felépítenünk, hiszen az már szerepel a Magdolna elnöksége alatt működő Napfogyatkozás Egyesület továbbképzési programjai között. Ráadásul – a kiváló előadóknak is köszönhetően – sikeresen működik. Amire tehát szükség van, az egy ezt kiegészítő specializáció, aminek a szakmai programján a bejegyzés alatt álló Alapítvány az Elváltakért keretein belül jelenleg is dolgozunk.