törvények vetélés, halvaszülés és korai halál esetében

törvények vetélés, halvaszülés és korai halál esetében

1. Élve született, és a szülést követően elhalálozott csecsemő eltemettetése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló a 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet (a továbbiakban Rendelet) vonatkozó szabályai alapján álláspontunk szerint az élve született, és a születést követően elhalálozott magzat esetében az
általános jogszabályi rendelkezések alkalmazandók, ennek megfelelően a jogszabályszerűen lefolytatott halottvizsgálati eljárások után a magzat eltemettetéséről az arra köteles vagy az azt vállaló személy gondoskodhat.

2. A halva született magzat eltemettetése

A Rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a halva született magzat eltemettetéséről az egészségügyi intézmény intézkedik, kivéve, ha arról – kérelme alapján – más személy kíván gondoskodni.

3. Vetélés következtében elhalálozott magzat eltemettetése

A vetélés következtében elhalálozott magzat eltemettetésére vonatkozóan sem az Eütv. sem a Rendelet nem tartalmaz szabályokat, ennek megfelelően nem állapítható meg, hogy a vetélés következtében elhalálozott magzat eltemettetésére ki jogosult illetve kötelezett. A kérdés megválaszolásának érdekében állásfoglalást kérünk az Egészségügyi Minisztériumtól.