Singer Magdolna

Singer Magdolna író, újságíró, mentálhigiénikus szakember

Úgy, mint az őrült szerető szeret
vizes fejjel, beomló ég alatt
taposni őszi fasor avarán:
e földön úgy szerettem járni én.

Faludy György: Monológ életre-halálra

Egy kedves könyvtáros hölgy egy író-olvasó találkozón úgy mutatott be, hogy extrém sportoló vagyok, és ezzel a négy gyerekemre és az eddig megjelent 16 könyvemre utalt.

Nos, van még néhány dolog, amivel a családomon és az íráson kívül foglalkozom. Mentálhigiénés szakemberként, gyásztanácsadóként gyászolókat segítek. Ide tartozik a hozzátartozó elvesztése, vagy a pre- és perinatális veszteség, de ide tartozik a válási veszteség is, amely szintén nehéz gyásszal járó folyamat.

Az egyéni segítségnyújtáson kívül támogató csoportokat is vezetek. A „Válás és újjászületés” csoportban a válást, szakítást feldolgozni kívánók vesznek részt, míg az „Újratervezés” motivációs csoport azok számára nyújt segítséget, akik úgy érzik, kicsit elakadt az életük, vagy egy új életszakasz nyitányaként inspirációt, lendületet kívánnak venni.

Érzelmi elsősegélyt nyújtok váratlan munkahelyi halál okozta krízishelyzetben a munkatársak számára szintén csoportos formában.

Előadásaim központi témája szintén a veszteség, gyász, ám örömmel beszélek mindezek ajándékairól, a személyiségfejlődésről és az újrakezdésről is.

Végül temérdek elfoglaltságom közül jelentős szerepet foglal el még a Napfogyatkozás Egyesületben végzett munkám, ahol többek közt gyászcsoportvezetőket képezek ki.

Bár mint látható, igen tevékeny életet élek, mégis próbálok lelassulni, meditatívabban létezni, és gondot fordítani a szeretett munkáimon kívüli örömökre is. Természetesen sokat olvasok, többnyire egyszerre több könyvet is, zenét hallgatok, nordic walkingozom az otthonom közelében lévő hegyekben, moziba, színházba, hangversenyre járok, és igyekszem a barátságokra is időt szakítani. Legújabb hobbim a zumba, egyelőre elég ügyetlen vagyok, de alkalomról alkalomra fejlődöm.

KOMPETENCIÁIM
Segítő beszélgetés
A mentálhigiéné a lelki egészségvédelem területe, ahol a legfőbb cél a pszichológiai prevenció. Mentálhigiénés szakemberként tehát a lelkileg egészséges, ám aktuálisan nehéz élethelyzetbe jutott embereket segítem. A haláleseti, válási gyász feldolgozáshoz többnyire nem szükséges pszichológus, vagy pszichiáter segítsége, ugyanakkor olyan komoly lelki megterheléssel járó életesemény, amikor sokat jelenthet egy hozzáértő szakember támogatása. Természetesen, ha felismerem, hogy úgynevezett komplikált gyászról van szó, vagy bármi olyasmiről, ami kívül esik a kompetenciámon, akkor megfelelő szakemberhez irányítom. Ugyanakkor az is megtörténik, hogy valaki jár pszichoterápiába, de a terapeuta javasolja a gyászolónak még a velem való találkozást is, mondván, hogy ezen a területen én jártasabb vagyok. A legfontosabb az együttműködés, hiszen egymás munkáját kiegészítve egyetlen szempontot kell szem előtt tartani, éspedig a hozzánk forduló személy lelki egészségének a védelmét.
„A pszichoterapeutának, amint a nevéből is következik, elsődleges feladata a gyógyítás. Ezen a ponton egyszerűen megfogalmazva a pszichoterápia és a mentálhigiéné közti különbséget: a pszichoterápia orvosi értelemben vett betegek gyógyításával foglalkozik, míg a mentálhigiénés segítő a bajbajutott egészséges embereknek segít.” (Vikár-Tomcsányi, 1999.) Hozzáteszem, a pszichológus kompetens a mentálhigiéné területéhez tartozó esetekben is segítséget nyújtani, kisebb életvezetési és egyéb aktuális nehézségeinkkel is bizalommal fordulhatunk hozzá, míg fordítva nem igaz, mentálhigiénés szakember kompetenciái nem nyúlnak át a pszichológus területére.

Csoportvezetés
Húsz éve vezetek csoportokat. Jó pár évig üzleti tréningeket tartottam, ezt követően 10 éven keresztül vezettem önkéntesen gyászfeldolgozó csoportokat a Budapest Hospice Házban, végül hat éve vezetem a Válás és újjászületés csoportokat.
A veszteséget feldolgozó csoportok úgynevezett támogató csoportok. Ezek az önsegítő csoportokból fejlődtek ki, amelyekben a pozitív hatás a sorstársi kapcsolódáson alapul, és ahol nincs is formális vezető, csak informális. Azokat a csoportokat, amelyekben mégis megjelenik a témában jártas facilitátor – olyan személy, aki szakértelmével és a folyamat mederben tartásával segíti a sorstársi közösség erejére építő pozitív változás létrejöttét – támogató csoportnak nevezik. A támogató csoportok ” abban különböznek bizonyos önsegítő közösségektől, hogy általában van vezetőjük.” (Barcy, 2012.)
A támogató csoport tehát nem pszichoterápiás, de még csak nem is önismereti, vagy személyiségfejlesztő csoport, hanem egészséges emberek önsegítő közössége, akik egy közös nehézség leküzdése céljából társulnak egy időre.
„Az önsegítő csoportok célja a pszichológiai támogatás: segít a tagoknak megbirkózni lelki problémával, testi betegséggel, külső stresszel vagy stigmatizált státusszal… Sokuk már nem tisztán önsegítő, mert a hivatásos mentálhigiénés szakemberek encounter csoport technikákat vagy terápiás csoport technikákat vezetnek be a csoportfolyamatokba.” (Yalom, 1995. id. Geiszbül-Szimon, 2013)

Vikár-Tomcsányi: A mentálhigiénés kapcsolat és a pszichoterápiás kapcsolat.Tanakodó. A mentálhigiénés elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Tomcsányi-Grezsa-Jelenits (szerk.) MTE és HÍD Alapítvány, Budapest, 1999. (p. 78.)
Barcy Magdolna: Csoportmódszerek alkalmazása a segítésben és a fejlesztésben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. (p.112)
Geiszbühl-Szimon Petra: Babanélküli közös-ség. Egy születés előtti-és körüli babavesztést feldolgozó csoport története. Szakdolgozat. Károli Gáspár Református Egyetem, Mentálhigiénés Segítő szakirányú továbbképzési szak. Budapest, 2013. (p. 14.)
(Yalom: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata. Animula Könyvkiadó, Budapest, 1995. (p.388)

Megjelent könyveim

alt attr
alt attr
alt attr
alt attr
alt attr